ติดตามสถานการณ์

เศรษฐกิจ,การลงทุน,เทคโนโลยี,ไอที-นวัตกรรม,การเมือง,อาชญากรรม,ภัยพิบัติ…

อบจ.ขอนแก่น

บุกยิงปลัดอบจ.ขอนแก่นดับสยอง

, ,