คลังเก็บป้ายกำกับ: ประเทศอาเซียน

สกอ.เผยเด็กจุฬาฯ เมินทุนเรียนประเทศอาเซียน

สกอ.เผยเด็กจุฬาฯ เมินทุนเรียนประเทศอาเซียน

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 17:07 น.

สกอ.เผยเด็กจุฬาฯ เมินทุนเรียนประเทศอาเซียน ด้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน แนะมหาวิทยาลัยยกเลิกชาร์จค่าเทอมเพิ่มกับนักศึกษาต่างชาติ

วันนี้(5 ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาไทยและอาเซียน โดย น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 สกอ.ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ รวม 120 คน แต่ละคนจะเลือกเดินทางไปศึกษาต่อประเทศต่างๆในอาเซียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ปัจจุบันภาพรวมนักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาตื่นตัวไปเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีบางสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันใหญ่ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่านิสิตนักศึกษาไม่สนใจตอบรับทุนการศึกษาของสกอ.  นอกจากนี้ยังพบกรณีนิสิตนักศึกษาบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาการเรียน ที่อาจต้องล่าช้ากว่าเดิม หรือไม่จบการศึกษาภายใน 4 ปี เพราะระยะเวลาการแลกเปลี่ยนไม่ลงตัวพอดี ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสรับเกียรตินิยมได้

“จริงๆ แล้วอยากบอกนิสิตนักศึกษาทุกคนให้ใช้ช่วงเวลาระหว่างที่อยู่ในรั้ว มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง เพราะการได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และได้เพื่อนนักศึกษาในประเทศเพื่อน บ้าน นอกจากจะเป็นประสบการณ์ที่ดี มีความสนุกตามวัยแล้ว ในอนาคตเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน กลุ่มนักศึกษาที่เคยไปใช้ชีวิตในประเทศเพื่อนบ้านก็จะได้เปรียบ ซึ่งเชื่อว่าการเดินทางไปประเทศอาเซียนจะเปรียบเหมือนก้าวแรกของนักศึกษาใน การเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ในประเทศอื่นๆ ต่อไป” น.ส.อาภรณ์ กล่าว

รศ.นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กล่าวบรรยายเรื่อง “ทำไมต้องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน” ว่า ตนอยากให้มหาวิทยาลัยในไทยมีการปรับลดหรือยกเลิกการชาร์จค่าเล่าเรียนเพิ่ม จากนักศึกษาต่างชาติ เพื่อจะได้ดึงดูดนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้ามาเรียนให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้แก่มหาวิทยาลัยเอง ทั้งนี้การสอนนักศึกษาเพิ่มจาก 5 คน เป็น 10 คน หรือมากกว่านั้นก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ในขณะที่มหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศรวมถึง ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ และอื่นๆ อีกมาก

“สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือในการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเรื่องการชาร์จค่าเล่า เรียนเพิ่ม แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีความร่วมมือ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่จะคิดค่าเล่าเรียนจากนักศึกษาต่างชาติในอัตรา ที่สูงกว่าคนไทย ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยไม่น่าจะมองเงินเป็นตัวตั้ง เพราะต้นทุนการสอน 5 คน หรือจะสอน 10-20 คน มันก็เท่าเดิม แต่มหาวิทยาลัยควรจะมองประโยชน์จากการได้เด็กต่างชาติเข้ามาช่วยเพิ่ม บรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นนานาชาติมากกว่า” รศ.นันทนา กล่าว.

ที่มา เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 17:07 น.

วิชาชีพ กับ AEC

ในการสัมมนาเรื่อง “7+1 วิชาชีพก้าวไกลนาพาไทยสู่ AEC” ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นมีหลายประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ ความสนใจและเร่งหาทางรับมือโดยด่วน ไม่เพียงเฉพาะเสียงจากวงเสวนาล่าสุดเท่านั้น ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการเสวนาวงเล็กวงใหญ่ ต่างชี้และยอมรับในทิศทางเดียวกันว่า กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ขยับไปเท่าที่ควรในเรื่องภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่ภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน อ่านเพิ่มเติม