ติดตามสถานการณ์

เศรษฐกิจ,การลงทุน,เทคโนโลยี,ไอที-นวัตกรรม,การเมือง,อาชญากรรม,ภัยพิบัติ…

ประชาคมอาเชียน

การก้าวเข้าสู่ AEC ผลกระทบที่ไม่มีใครบอก

อีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ต่างเร่งเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรับการเปิดประเทศ แต่การเปิดประเทศเพื่อรับประชาคมอาเซียนนั้น ไทยเราใช่ว่าจะ “ได้” เพียงสถานเดียว เรื่องทุกเรื่องมี “ได้” ย่อมมี “เสีย” หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า “ประชาคมอาเซียน” หรือ “เอซี” (ASEAN Community) คืออะไร ในเวที ASEAN Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ การคุ้มครองทางสังคมกับอาเซียน : ข้อกังวล โอกาส และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน

, , ,

ศักยภาพประเทศไทยในประชาคมอาเชียน

ศักยภาพประเทศไทยในประชาคมอาเชียน

, , , ,