‘เอดีบี’ชี้การชะลอตัวในจีนไม่ฉุดศก.อาเซียน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ไม่ส่งผลกดดันต่อเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานเอดีบี “นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ” แถลงว่า การส่งออกของจีนชะลอลงตัวอย่างชัดเจน และอาจทำหน้าที่เป็นแรงหนุนทางเศรษฐกิจเหมือนในอดีตไม่ได้แล้ว นายนากาโอะ กล่าวด้วยว่า ยังมองไม่เห็นปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจจีน และว่า ความท้าทายของของจีนน่าจะอยู่ในเรื่องของการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่าง ยั่งยืน และสมดุล โดยมีการบริโภคส่วนบุคคลเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก การ ขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน พึ่งพาการใช้จ่ายเงินทุนมากเกินไป ดังนั้น ความท้าทายสำคัญของรัฐบาลจีน คือ จะสามารถทำให้การบริโภคส่วนบุคคลมีความแข็งแกร่งขึ้น จนสามารถสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้หรือไม่ ประธานเอดีบี ยังระบุว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ยังเป็นเรื่องที่ว่า จีนจะสามารถทำให้เกิดสมดุลระหว่างการบริโภคกับการลงทุนได้หรือไม่ และจะสามารถปฏิรูประบบการเงิน และค่าเงิน รวมถึงรัฐวิสาหกิจได้หรือไม่ การแสดงความเห็นครั้งนี้ของนายนากาโอะ เกิดขึ้นหลังเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เอดีบีได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย รวมถึงจีน สำหรับปีนี้ และปีหน้าลงมา เพราะมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของจีนชะลอตัวลง สถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า จะทำให้กิจกรรมอื่นๆ ในภูมิภาคซบเซา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของจีน ชะลอตัวลงเหลือ 7.5% ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นการร่วงลงถึง 9 ไตรมาสในช่วง 10 ไตรมาสหลังสุด ที่ตัวเลขการขยายตัวลดลง Read More…