หอมมะลิไทยครองใจชาวสหรัฐฯ ข้าวหอมมะลิไทยครองใจคนสหรัฐฯ ยอด 5 เดือนนำเข้ากว่า 284 ล้านเหรียญสหรัฐ ห่วงข้าวหอมกัมพูชาตีตื้น นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 5 เดือนแรกของปี 56 (ม.ค.-พ.ค.) สหรัฐนำเข้าข้าวจากทั่วโลกมูลค่า 284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.4% โดยนำเข้าจากไทยมากที่สุด มูลค่ากว่า 189 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นสัดส่วน 67% ของการนำเข้าข้าว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.8%  ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ เพื่อบริโภคในกลุ่มที่บริโภคข้าวเป็นหลัก เช่น กลุ่มที่มีเชื้อสายฮิสแปนิค เชื้อสายเอเซีย และประชากรทั่วไปของสหรัฐ “การบริโภคข้าวในสหรัฐฯโดยรวมประมาณ 4.4 ล้านตันต่อปี หรือ ประมาณ 14 กก.ต่อคนต่อปี คาดว่าการบริโภคข้าวในสหรัฐฯจะยังคงขยายตัวต่อไป ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของประชากรเชื้อสายที่บริโภคข้าวเป็นหลัก  ” อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิในสหรัฐมีข้อสังเกตว่า สหรัฐฯนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นกว่า 34% เพราะราคาไม่แพง รวมทั้งจุดอ่อนของข้าวหอมมะลิไทยที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่จะถูกผสมด้วยข้าวขาว เมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ 100% Read More…