กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!!เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใบขับขี่สมาร์ทการ์ดของไทยจะใช้ได้ทันทีในกลุ่มประเทศอาเซียนแ และรถบรรทุกและรถโดยสารไทยไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก และไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่ เพราะมีภาษาอังกฤษกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว