ติดตามสถานการณ์

เศรษฐกิจ,การลงทุน,เทคโนโลยี,ไอที-นวัตกรรม,การเมือง,อาชญากรรม,ภัยพิบัติ…

กรมขนส่ง

กรมขนส่งฯเผยใบขับขี่สมาร์ทการ์ดไทยใช้ได้ทั่วอาเซียน

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!!เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใบขับขี่สมาร์ทการ์ดของไทยจะใช้ได้ทันทีในกลุ่มประเทศอาเซียนแ และรถบรรทุกและรถโดยสารไทยไม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก และไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่ เพราะมีภาษาอังกฤษกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว

, , , ,