พระอริยสงฆ์

ตามรอยพระอริยสงฆ์ ติดตามพฤติการณ์พระสงฆ์นอกพระวินัย

ประวัติ หลวงปู่ผาง

หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ

ประวัติ หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี คัดมาจากหนังสืออนุสรณ์ในงานประชุมเพลิงหลวงปู่ผาง ปริปุณโณ ณ.เมรุชั่วคราววัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 5 เมษายน 2544 คำนำ ประวัติความเป็นมาขององค์หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ ศิษย์ยานุศฺษยทั้งที่เป็นบรรพชิตฆรารวาสและญาติโยม ได้รับรู้และรับทราบอุปนิสัยของหลวงปู่ว่า ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่พูดน้อย สันโดษ ไม่เคยเลยที่จะเปิดเผยชีวประวัติของท่านเองให้ใครที่ไหนได้รับทราบมาก่อน ไมว่าจะเป็นเพื่อนสหธรรมมิก หรือฆราวาสญาติโยมทั้งหลาย ศิษย์ยานุศิษย์ได้ขออนุญาติหลวงปู่เล่าชีวประวัติของหลวงปู่เอง ให้ฟังหลายครั้งหลายคราด้วยกันแต่หลวงปู่จะบอกทุกครั้งว่า “จะรู้ไปทำไม รู้แล้วมันได้ประโยชน์อะไร และให้ดูประวัติของตนเองว่าดีแล้วหรือยัง” ฉะนั้น จึงไม่เคยมีประวัติของหลวงปู่ปรากฏ ณ ที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือหนังสือชีวประวัติ หรือแม่แต่ในเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากหนังสือประวัติของหลวงปู่เล่มนี้เล่มเดียว และก็เป็นเล่มแรกที่ณคะศิษย์ยานุศิษย์ได้มีโอกาสจัดรวบรวมพิมพ์ขึ้นมาหลัง จากหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้ว ในระหว่างที่หลวงปู่ได้มีอาการอาพาธหนักช่วงสุดท้ายของท่าน หลวงปู่ได้เมตตาเล่าชีวประวัติของท่านเองภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ของท่านให้ลูกศิษย์ผู้ใหล้ชิดได้ฟัง และได้เล่าถึงแนวทางการในการปฏิบัติในการแสวงหาอรรถหาธรรม และประวัติหลวงปู่ ในสมัยที่ท่านได้ธุดงค์กรรมฐานออกวิเวกไปตามสถานที่ต่างๆ More