พระอริยสงฆ์

ตามรอยพระอริยสงฆ์ ติดตามพฤติการณ์พระสงฆ์นอกพระวินัย

กระทรวงต่างประเทศ

กต.ยังไม่ได้รับการประสานตามตัว’เณรคำ’

กต.ยังไม่ได้รับการประสานตามตัว’เณรคำ’ “สุรพงษ์”ระบุกระทรวงต่างประเทศยังไม่ได้รับการประสานตามตัวเณรคำ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ได้ประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาถอนหนังสือเดินทางของหลวงปู่เณรคำ ว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่มีหน้าที่ดำเนินการทันทีทันอย่างที่เป็นข่าว แต่หากหน่วยงานใดต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศติดตามเรื่อง และถอนหนังสือเดินทางก็ต้องมีหนังสือแจ้งมา เมื่อได้รับหนังสือแจ้งแล้วกระทรวงการต่างประเทศจะตรวจสอบว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎระเบียบของกระทรวงหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้หากสิ่งที่ร้องขอมาสอดคล้องกับกฎระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ จะสามารถดำเนินการได้ในส่วนการติดตามตัว แต่ก็เชื่อว่าตำรวจน่าจะประสานผ่านอินเตอร์โพล เพื่อติดตามตัวได้ ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีรายงานข่าวว่าเณรคำเดินทางไปสหรัฐแล้วพอจะทราบข้อมูลหรือไม่ นายสุรพงษ์กล่าวว่า กระทรวงต่างประเทศคงไม่อาจทราบได้ เพราะไม่ทราบว่าเณรคำมีวีซ่าสหรัฐหรือไม่ ทั้งนี้การติดตามตัวบุคคลไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศ แต่เป็นเรื่องที่ตำรวจสามารถประสานกับตำรวจสากลให้ช่วยติดตามได้อยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางให้แก่พระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา มหาเถรสมาคมจะต้องมีหนังสือนำ ให้พระภิกษุ สามเณรถือไปแสดงต่อกรมการกงสุล เพื่อขอออกหนังสือเดินทาง และเมื่อมหาเถรสมาคม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีนี้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นควรเพิกถอนหนังสือเดินทางของพระภิกษุ สามเณร รูปนั้น ๆ จะต้องมีหนังสือแจ้งกรมการกงสุลเพื่อขอยกเลิกหนังสือเดินทาง ซึ่งกรมการกงสุลจะต้องพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกหนังสือเดินทาง ว่าเข้าองค์ประกอบใดหรือไม่อย่างไร โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 22:28