เราเสียเวลากับข่าวอันน่าหดหู่เกี่ยวกับอดีตหลวงปู่เวรคำมามากพอแล้ว ทุกคนสับสนไปหมด บัดนี้เราขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ผู้เจริญด้วยศรัทธา มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง จริงจัง คงไม่หลงใหลในมงคลตื่นข่าว จากประเด็นฮิตติดอันดับCNNของพระหรือคนนอกรีตเพียงไม่กี่รูป ที่มุ่งบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือศาสนาประจำชาติไทยมายาวนานหลายชั่วอายุคน กาลนี้ เป็นฤดูกาลเข้าพรรษา ห้วงเวลาสั่งสมบุญ ท่านจงโน้มใจดูเองเถอดว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระอริยสงฆ์ พระบูรพาจารย์ ได้เสียสละความสุขทางโลก ไปสู่ทางธรรม ท่านได้อุทิศทั้งชีวิต เพื่อแสวงหาพระศรัทธรรม ท่านได้ธำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนหรือพระธรรม พระวินัย จนได้ตกทอดมรดกธรรมนั้นถึงพวกเราในวันนี้ อาทิ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ,หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน…..

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 1/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 2/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 3/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 4/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 5/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 6/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 7/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 8/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 9/10

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 10/10